Nalezeno v myslánce Okrasná miska

Proč se zabývat zdánlivě náhodnými praktikami

Racionálně založeným lidem přichází praktiky jako kartářství nebo numerologie jako techniky založené na naprosté náhodě a tudíž jim nepřikládají žádný význam. Nebo spíše přikládají negativní.

Racionální přístup však není všechno. Některé věci se prostě nedají dost dobře racionálně vysvětlit nebo takové vysvětlení někomu nestačí nebo nedává smysl. Třeba láska se sice dá nějak racionálně nebo vědecky popsat, pro mnoho lidí a situací ale budou tato vysvětlení nedostačující.

Já jsem přirozeně racionální typ a snažím se obvykle na všechno najít nejdříve racionální vysvětlení. S přibívajícími zkušenostmi mi však narůstá pocit, že takový přístup je sice dobrý, ale nestačí. Na jednu stranu pomáhá s kritickým přístupem a rozeznáváním co je pravda a co ne, na druhou stranu nepomáhá nebo dokonce brání v pochopení některých lidí nebo situací. Racionální přístup mě také blokuje v osobním růstu, jelikož mi brání nahlédnout do možností, které nejsou racionální.

Popíšu jeden příklad na Human designu. To je jakýsi rozbor osobnosti na základě data a času narození. Racionálně nedává moc smysl, proč by pouze tyhle údaje měli zaručit nějaké konkrétní rysy osobnosti. Já si myslím, že nezaručují. Přesto, když jsem si přečetl ten rozbor mojí osobnosti, jsem tam nalezl zajímavé vhledy do mého života. Ano, myslím si, že je to docela náhoda, ale to nic nemění na tom, že jsem si z toho odnesl nějakou užitečnou informaci.

Konkrétně šlo o to, že v rozboru jsem byl označen za tzv. projektující typ, kterému se věci daří, když je jeho talent rozpoznán druhými a oni ho pozvou ke spolupráci. Naopak pokud se věci snaží tato osobnost tlačit sama, dařit se jí nebude. Tento popis mi připomněl, že chci tento princip ve svém životě sledovat pozorněji, protože mi může pomoci uspět v budoucnu.

Myslím, že je užitečné přistupovat k esoterickým praktikám otevřeně a zároveň kriticky. Ten, kdo řídí svůj život podle horoskopu ho odevzdává někomu cizímu. Ten, kdo odmítá pochopit jakékoliv esoterické praktiky, nerozumí části tohoto světa.

Odkazy a zdroje: